Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

На 16.06.2020 г. в административната сграда на Община Иваново се проведе първо заседание на Общинската преброителна комисия, определена със Заповед № РД- 05-598/ 09.06.2020 г. на Председателя на НСИ, във връзка с провеждането на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.В дневния ред на заседанието  бяха разгледани следните въпроси:
  1. Приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинската преброителна комисия.

  2. Приемане на организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Иваново.

  3. Организация на предварителен обход.

  4. Разни