СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Иваново уведомява всички жители на общината, че дежурният телефон за сигнализиране в РДГ-Русе при възникване на пожари в горските територии е променен, при забелязване на пожар може да звъните на телефон 0889 230 651!