Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Пиргово

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот №504.205 находящ се в с. Пиргово, местност "Одяланика/Капаклийка", общ. Иваново, обл. Русе