Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Щръклево, Стопонски Двор

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с индентификатор 84049.501.2004.1 находящ се в с. Щръклево, Стопански двор №1, общ. Иваново, обл. Русе