ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

 

Община Иваново уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че съгласно графика на ОД "Земеделие" - гр. Русе през месец август ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника в следните населени места, както следва:с. Красен - 04.08.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:30 ч.с. Щръклево - 11.08.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:30 ч.