Удължаване на срока на Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г."

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново“ се удължава до 31 октомври  След сключено Допълнително споразумение по договор за реализиране на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново“ между Общината и Агенцията за социално подпомагане, услугата по предоставяне на топъл обяд на 170 нуждаещи се лица се удължава до 31 октомври.Проектът се финансира от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 59 653 лв.

От началото на месец май до настоящия момент, с реализирането на проекта се подкрепят уязвими лица от следните целеви групи:
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

  • Уязвими лица, в. т. ч и възрастни над 65 г., без доходи или с доходи под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната.

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.Всеки работен ден Домашният социален патронаж доставя до дома на потребителите супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.Нуждаещите се лица могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, като покупките се извършват с техни лични средства.