ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

Аудио

30.10.2020 г.

Община Иваново уведомява населението, че срокът за подаване на заявления от кандидати за преброители и контрольори се удължава до 16.11.2020 г.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.

 

15.09.2020 г.

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, Община Иваново обявява подбор на кандидати за преброители и контрольори. Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в периода 15.09.- 30.10.2020 г. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.

Кандидатите трябва да притежават минимум средно образование.
Критерии за подбор на лица.
Информация за обработка на личните данни.

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Европейски формат на автобиография по образец.
3. Актуална снимка.
4. Копие от диплома за завършено образование.

 

06.07.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., ръководството на Община Иваново, информира всички жители на общината, че в периода 11.07. – 15.09.2020 г. ще се проведе предварителен обход във всички населени места и селищни образувания на територията на общината от членовете на Общинската преброителна комисия, назначена със Заповед № РД-05-598/09.06.2020 г. на председателя на НСИ.