ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КРАТКОСРОЧНИТЕ СХЕМИ НА ДФЗ

Община Иваново уведомява всички заинтересони лица, че от 17 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г. стартира прием на заявления за подпомагане по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".Указанията и необходимите документи са публикувани на страницата на ДФЗ (линк към страницата)