Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

 

На 12.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кошов: МКТП "Данев", „ТКЗС ТП 1“, МТП „Т 4“, ТП 1, ТП "Мелница“ , ТП „Гавраилов“, ТП "Помпена станция", МТП Т 5, ТП 2, МТП Т 3, всички фирми и битови абонати в с. Кошов.