Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

 

На 14.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Мечка: ТП 1, 2, 3, 4, 5, 6; Фирми и обекти: „Солар МД“ ЕООД, „Кабелнет" ООД, Кметство с. Мечка, РУСВЦР – Плевен, „Български пощи“ ЕАД, „Нуртс България“ АД, ПК Трети март Мечка, читалище „Отец Паисий“, „БТК“ ЕАД, „В и К“ ООД, ЕТ „Цветанка Митева – Краси“, ЕТ „Радостин Димов“.