Удължаване на срока на Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г."

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново“ се удължава до края на годината Със Заповед № РД-06-38/21.10.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължено действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ до  края на годината. Община Иваново е заявила желанието си пред Агенцията за социално подпомагане за удължаване продължителността на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново” до 31.12.2020 г., като предстои сключване на допълнително споразумение към договора за реализирането му.От услугата по предоставяне на топъл обяд ще продължат да се възползват 170 нуждаещи се лица – потребители по проекта, разпределени в трите целеви групи:
  •  Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

  • Уязвими лица, в. т. ч и възрастни над 65 г., без доходи или с доходи под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната.

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.Всеки работен ден Домашният социален патронаж доставя до дома на потребителите супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.Нуждаещите се лица могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, като покупките се извършват с техни лични средства.Проектът се финансира от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ за периода 01.05.2020 г. до края на годината е 79 866 лв.