Удължен срок за подаване на заявления от кандидати за преброители и контрольори

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Община Иваново Ви уведомява, че срокът за подаване на заявления от кандидати за преброители и контрольори се удължава до 16.11.2020 г.Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.