СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка и увеличаващия се брой на заразени с Ковид – 19, Община Иваново, съобщава на своите граждани, че могат за заявяват и заплащат електронни административни услуги и информация свързана с тях на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services с цел максимално ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на гражданите на гише.