Прекъсване на електрозахранването

 

На 29.01.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Красен, с. Божичен, с. Иваново.