Избори за Народно събрание 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
04.03.2021 г.

Замени в състава на СИК от партии и коалиции, които имат членове в СИК
Форма за замяна на членове на СИК

СЪОБЩЕНИЕ 
04.03.2021 г.

Гласуване с подвижна избирателна кутия от избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето
Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

СЪОБЩЕНИЕ
01.03.2021 г.

Електронни услуги във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
24.02.2021 г.

Изх. № 92-822-2/24.02.2021 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНАТА КАНДИДАТСКА
ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
         С Указ № 9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ бр. 5 от 19 януари 2021 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
         На основание чл.90, ал.1, вр. с чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. и Решение № 2111-НС от 18.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, писмо изх.№ НС-06-29/22.02.2021 г.  на ЦИК 
         
ВИ КАНЯ НА 28.02.2021 г. (неделя) от 11:00 часа
в заседателната зала на Общински съвет – Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Иваново за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
област Русе

 

СЪОБЩЕНИЕ
19.02.2021 г.

Избирателен списък за гласуване за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
19.02.2021 г.

Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ
17.02.2021 г.

Заповед № РД-09-65/17.02.2021 г. за определяне места за поставяне на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ
17.02.2021 г.

 

Изх. № 92-822-1/17.02.2021 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНАТА КАНДИДАТСКА
ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С Указ № 9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ бр. 5 от 19 януари 2021 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
На основание чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия,

           ВИ КАНЯ НА 22.02.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа

в заседателната зала на Общински съвет – Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Иваново за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
област Русе

СЪОБЩЕНИЕ
15.02.2021 г.

Заповед № РД-09-59/15.02.2021 г. за определяне места за обявяване на избирателните списъци

СЪОБЩЕНИЕ
03.02.2021 г.

Заповед № РД-09-46/02.02.2021 г. за образуване на избирателни секции

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 год. (обн. в ДВ бр. 5/19.01.2021 г.) на Президента на Република България, на 4 април 2021 г. ще се проведат избори за народни представители за Народно събрание.