Пасища, мери и ливади - разпределение 2021/2022

Община Иваново уведомява, че от 01 до 10 март 2021 г. правоимащи лица могат да подават заявления по образец до кмета на Общината за разпределение на пасища, мери и ливади за 2021/2022 г. по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)За повече информация: тук