910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) - вписване в избирателните списъци

Правно основание за предоставяне

Чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
(услугата е достъпна с КЕП)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена