910003 Вписване в избирателен списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4, във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

Правно основание за предоставяне

Чл. 27, ал. 3 и 4, във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
(услугата е достъпна с КЕП)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена