910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3)

Правно основание за предоставяне

Чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК

Съгласно хронограма  за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК) услугата ще бъде активна преди предаване на избирателния списък на СИК.


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
(услугата е достъпна с КЕП)


Образец:

Заявление

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Такса