910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Правно основание за предоставяне

Чл. 34 от ИК

Съгласно хронограма  за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК) услугата ще бъде активна до 26.06.2021 г.


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
(услугата е достъпна с КЕП)


Образец:

Заявление

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена