Месечен отчет за изпълнението на бюджетите и сметките за средства от ЕС,съгл. чл. 133, ал. 4 от ЗПФ

Месечни отчети (31.01.2021) (публикувано на 16.02.2021)

Месечни отчети (28.02.2021) (публикувано на 15.03.2021)

Месечни отчети (31.03.2021) (публикувано на 16.04.2021)

Месечни отчети (30.04.2021) (публикувано на 14.05.2021)

Месечни отчети (31.05.2021) (публикувано на 14.06.2021)

Месечни отчети (30.06.2021) (публикувано на 15.07.2021)

Месечни отчети (31.07.2021) (публикувано на 11.08.2021)

Месечни отчети (31.08.2021) (публикувано на 14.09.2021)

Месечни отчети (30.09.2021) (публикувано на 18.10.2021)

Месечни отчети (31.10.2021) (публикувано на 12.11.2021)

Месечни отчети (30.11.2021) (публикувано на 17.12.2021)

Месечни отчети (31.12.2021) (публикувано на 17.01.2022)

2022 г. 

Месечни отчети (31.01.2022) (публикувано на 11.02.2022)

Месечни отчети (28.02.2022) (публикувано на 15.03.2022)

Месечни отчети (31.03.2022) (публикувано на 12.04.2022)

Месечни отчети (30.04.2022) (публикувано на 12.05.2022)

Месечни отчети (31.05.2022) (публикувано на 13.06.2022)

Месечни отчети (30.06.2022) (публикувано на 19.07.2022)

Месечни отчети (31.07.2022) (публикувано на 12.08.2022)

Месечни отчети (31.08.2022) (публикувано на 14.09.2022)

Месечни отчети (30.09.2022) (публикувано на 11.10.2022)

Месечни отчети (31.10.2022) (публикувано на 15.11.2022)

Месечни отчети (30.11.2022) (публикувано на 12.12.2022)

Месечни отчети (31.12.2022) (публикувано на 11.01.2023)

2023 г.

Месечни отчети (31.01.2023) (публикувано на 10.02.2023)

Месечни отчети (28.02.2023) (публикувано на 14.03.2023)

Месечни отчети (31.03.2023) (публикувано на 13.04.2023)

Месечни отчети (30.04.2023) (публикувано на 15.05.2023)

Месечни отчети (31.05.2023) (публикувано на 13.06.2023)

Месечни отчети (30.06.2023) (публикувано на 14.07.2023)

Месечни отчети (31.07.2023) (публикувано на 16.08.2023)

Месечни отчети (31.08.2023) + файл (публикувано на 14.09.2023)

Месечни отчети (30.09.2023) (публикувано на 16.10.2023)

Месечни отчети (31.10.2023) (публикувано на 13.11.2023)

Месечни отчети (30.11.2023) (публикувано на 12.12.2023)

Месечни отчети (31.12.2023) (публикувано на 15.01.2024)

2024 г.

Месечни отчети (31.01.2024) (публикувано на 14.02.2024)

Месечни отчети (29.02.2024) (публикувано на 25.03.2024)

Месечни отчети (31.03.2024) (публикувано на 15.04.2024)