Тримесечен отчет за изпълнението на бюджетите и сметките за средства от ЕС, съгл. чл. 133, ал. 4 от ЗПФ

Тримесечен отчет (31.03.2021) (публикувано на 29.04.2021)

Тримесечен отчет (30.06.2021) (публикувано на 30.07.2021)

Тримесечен отчет (30.09.2021) (публикувано на 29.10.2021)

Тримесечен отчет (31.12.2021) (публикувано на 25.02.2022)

                                           2022 г.

Тримесечен отчет (31.03.2022) (публикувано на 03.05.2022)

Тримесечен отчет (30.06.2022) (публикувано на 29.07.2022)

Тримесечен отчет (30.09.2022) (публикувано на 26.10.2022)

Тримесечен отчет (31.12.2022) (публикувано на 23.02.2023)