Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

 

Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, допуснати спрямо него, можете да подадете заявление в кметствата във всяко от населените места на територията на общината в периода от 12:00 до 15:00 ч. на 27.03.2021 г. 

Можете да подадете заявление и в административната сграда на Община Иваново от 09:00 до 17:30 ч. на 27.03.2021 г.