Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

 

ЗА С. ИВАНОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Диана Тодорова, на следния телефон – 081162255.ЗА С. ЩРЪКЛЕВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Диана Петрова, на следните телефони – 081112064, 0879575102ЗА С. ПИРГОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Галя Павлова, на следните телефони – 081142280, 081142236ЗА С. ТРЪСТЕНИК

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Йорданка Бригова, на следните телефони – 081452236, 0888522148ЗА С. СВАЛЕНИК

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Станислав Стоянов, на следните телефони – 081662263, 081662280ЗА С. КРАСЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021  г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Деница Костадинова, на следните телефони – 081522280, 081522276ЗА С. МЕЧКА

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021  г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Деница Крумова, на следните телефони – 081582280, 081582270, 081582264ЗА С.  ЧЕРВЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Татяна Тодорова, на следните телефони – 081565280, 0887834101ЗА С. КОШОВ

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Михаил Маринов, на следните телефони – 081592220, 081592223ЗА С. БОЖИЧЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Даринка Желева, на следните телефони – 081162865, 0888841114ЗА С. НИСОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Корнелия Йорданова, на следните телефони – 081962260, 0888992930ЗА С. ТАБАЧКА

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Петранка Драганова, на следните телефони – 081565270, 0882024029ЗА С. ЦЕРОВЕЦ

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се приемат на 4 април 2021 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Галена Банева, на следните телефони – 081672280, 0877722511