Промяна в сроковете за заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиенти на Енерго-Про

 

Уважаеми съграждани,Енерго-Про продажби АД информира битовите си клиенти за предстоящи промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за заплащане на месечните задължения за електрическа енергия.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете по-долу: