Десети Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино

На 03, 04, и 05 септември 2021 г. ще се проведе Десетия юбилеен национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино, в гр. Неделино, обл. Смолян.

Фестивала се организира от община Неделино и се провежда под патронажа на Министерство на културата. Той е посветен на неделинския двуглас и е предложен  за вписване в Представителния списък на ЮНЕСКО.

Право на участие имат всички деца, младежи и девойки, учители по музика, свирачи и танцьори от цялата страна. Те се разпределят в пет възрастови групи:

*1-ва – от 4 до 7 години;

*2-ра – от 7 до 12 години;

*3-та – от 12 до 17 години;

*4-та – от 18 до 22 години;

*5-та – от 22 години нагоре;

Заявката за участие следва да бъде изпратена в срок до 26.07.2021 г. на адрес: гр. Неделино, обл. Смолян, п. к 4909, ул „Александър Стамболийски“ № 104, за Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ или на електронната поща община Неделино: oba_nedelino@abv.bg.          Приложения: статут и заявка за участие.