ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" СВИЛЕНГРАД 2021

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” СВИЛЕНГРАД ВИ КАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 25.06.2021 г. - 27.06.2021 г. НА ОТКРИТА СЦЕНА В ПАРК "МЛАДЕЖКИ".

В Международния фолклорен фестивал могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци, инструменталисти от България и чужбина, както и танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора, без  възрастови ограничения.

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2).

Краен срок за подаване на заявките - 14.06.2021 г. на  адрес : гр. Свиленград, п.к. 6500, област Хасково, бул. «България» № 69а, НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: nchprosveta@abv.bg

Окончателната програмата по часове ще бъде публикувана на интернет-страницата на читалището – www.nchprosveta1870.org, и предоставена на всички записали се участници до 21.06.2021 г.( За повече подробности виж регламента на фестивала.)

Регламент