Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропроводи

 

Уважаеми съграждани,Всяка година в резултат от извършване на селскостопански и строителни дейности с транспортни средства в близост до електропроводи се случват инциденти, свързани с поразяване от електрически ток. Работата в близост до електропроводи под напрежение може да причини сериозни увреждания, наранявания и дори да настъпи фатален изход в резултат от директния контакт с тях или образуване на волтови дъги от тези електропроводи до съседни съоръжения и оборудване.За предотвратяване на животозастрашаващи ситуации за работниците, извършващи селскостопански и строителни дейности, моля запознайте се с изготвените от Електроразпределение Север ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА В БЛИЗОСТ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДИ.