Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

 

На 10.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Божичен: Т-1, МТП ТП-2, БКТП Т-4, „Помпена станция водоснабдяване“,Т-3, ТП „Рудметал“, ТП „Гражданска отбрана“; Фирми: Общински съвет за сигурност – Община Русе, „ЛАЗАРЕТА“ ООД, „ИА ЕСМИС“, „Мобилтел“ ЕАД, КФГ „Селикат“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „Кеър Хоум Русенски Лом“ ООД, ЕТ „ Милен Къснеделчев МДК Русе“, „ШАНС - 97“ЕООД, „БТК“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „В и К“ ООД, „СВЕТЛЕН &ndash ; 98“ ЕООД и всички абонати и улици, захранвани от трафопостовете в населеното място.