Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

 

На 17.09.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тръстеник: Трафопостове: „Лозарски стан“, ТП 7, ТП 2, ТП 1, МТП 4, ТКЗС Т 2, ТП 3, ТКЗС Т 1, МТП Т 9, ТП 8, МТП „Мелница“, ТП „Великови ДМ“; Фирми и обекти: ЕТ „Севго – Севгин Османов“, „ДИН – ПИРГОС“ ЕООД, „Йонков Трейдинг“ ЕООД, ПК „ЗОРА“, „Космо България Мобайл“ ЕАД, „Агро – Консулов“ ЕООД, „Стройинвест“ ЕООД, Кметство Тръстеник, „Фуд Трейд“ ЕООД, РУСВЦР- Плевен, „Български пощи“ ЕАД, „Палома“ ООД, „Калиман РТ“ АД, „БТК“ ЕАД, РКС Русе, ЕТ „Велико Петков – МЛАДОСТ“; ППК „ДОВЕРИЕ“, „Й уртс България“ АД, ЕТ „АЛАДИН – Алятин Акифов“.