Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

 

На 20.09.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен: Трафопостове: „Помпена станция“, Т-1 Гъбарник, МТТ „Вегал“, МТТ „Площадка за слама“, МТТ „Красен Т-5“, Т-2 Гъбарник, „Помпена станция 1, 2, 3 подем“, Т-4, Т-2, Т-3, Т-1, Т-5, МТП „Алпинист“, Подстанция промишлен Гъбарник; Фирми: „Красен“ АД, ППК Красен, Кметство с. Красен, ЕТ „Ренимира – Иван Генов“, ОУ „Климент Охридски“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „БТК“ ЕАД, РУСЦР - Плевен, „Български пощи“ ЕАД, ЦДГ „АЛЕН МАК“, НС ПРОСВЕТА 1919, „ФУРНАРИ - ФА“ ООД, РПК „ПРАВДА“, „ТИАРА“ ООД, „В и К“ ООД, ЕТ, и всички абонати и улици, захранени от посочените трафопостове на населеното място.