Избори за президент и вицепрезидент и народни представители

СЪОБЩЕНИЕ
14.10.2021 г.

Заповед № РД-09-524/14.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на места за поставяне на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ
01.10.2021 г.

Изх. № 92-1045-3/01.10.2021 г.

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ („ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“)

 

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          С Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г. (обн. ДВ бр. 73 от 3 септември 2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.            

            С Указ № 245 от 14.09.2021 г. (обн. ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

           На основание чл.90 и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия,

           ВИ КАНЯ НА 07.10.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

            Към датата на провеждане на консултациите няма да са налице условията по чл. 90 от ИК и няма да е ясен броят на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които ще заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Затова, на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще се обсъждат предложения за състав на две подвижни секционни избирателни комисии, които ще се образуват, ако бъдат изпълнени условията в чл. 90 от Изборния кодекс и за състав на две подвижни секционни избирателни комисии, които ще се образуват, ако има избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условията, определени от ЦИК.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ      /П/
Кмет на Община Иваново,
Област Русе

СЪОБЩЕНИЕ
01.10.2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
28.09.2021 г.

Заповед № РД-09-503/28.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 

СЪОБЩЕНИЕ
23.09.2021 г.

Заповед № РД-00-487/23.07.2021 г. на Кмета на Община Иваново за образуване на избирателни секции по населените места в Община Иваново
Приложение № 1 към Заповед № РД-09-487/23.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г.  за насрочване на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България (обн. в ДВ бр. 73/03.09.2021 г.) и с Указ № 245/14.09.2021 год. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание (обн. в ДВ бр. 77/16.09.2021 г.), на 14 ноември 2021 г. ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Републиката и народни представители.