Избори за президент и вицепрезидент и народни представители

СЪОБЩЕНИЕ 
18.11.2021 г.

Списък на заличените лица в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (втори тур) на 21 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
29.10.2021 г.

На 10.11.2021 г. от 18:00 ч. РИК ще проведе обучение на СИК дистанционно чрез платформата Microsoft Teams. Всеки член на СИК може да участва в обучението, като използва следния линк:
Видеоконферентна среща през MS Teams
Инструкция за работа с MS Teams

Относно обучение за работа с машините:
Обучително видео за членовете на СИК
Обучително видео за избиратели

СЪОБЩЕНИЕ 
03.11.2021 г.

Образци на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори на 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
02.11.2021 г.

Списък на заличените лица от избитрателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
29.10.2021 г.

Анимирани клипове за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация, гласуване на хора с увреждания и гласуване с машина:
https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video 

СЪОБЩЕНИЕ 
28.10.2021 г.

Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Ви информирам, че са организирани дежурства в кметствата във всяко от населените места на територията на общината, както и в административната сграда на Община Иваново на 30.10.2021 г.

Можете да подавате заявленията си на място в кметството във всяко населено място и в сградата на Община Иваново до 18:00 ч. на 30.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
28.10.2021 г.

Община Иваново уведомява избирателите, че на 29.10.2021 г. от 10:00 ч. в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1925 г.“ в с. Иваново ще се проведе обучително демогласуване с машини в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
27.10.2021 г.

ЦИК публикува симулатор за машинно гласуване в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, достъпен на следния адрес:
https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/ 

СЪОБЩЕНИЕ
25.10.2021 г.

Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
14.10.2021 г.

Заповед № РД-09-524/14.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на места за поставяне на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ
01.10.2021 г.

Изх. № 92-1045-3/01.10.2021 г.

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ („ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“)

 

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          С Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г. (обн. ДВ бр. 73 от 3 септември 2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.            

            С Указ № 245 от 14.09.2021 г. (обн. ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

           На основание чл.90 и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия,

           ВИ КАНЯ НА 07.10.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

            Към датата на провеждане на консултациите няма да са налице условията по чл. 90 от ИК и няма да е ясен броят на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които ще заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Затова, на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще се обсъждат предложения за състав на две подвижни секционни избирателни комисии, които ще се образуват, ако бъдат изпълнени условията в чл. 90 от Изборния кодекс и за състав на две подвижни секционни избирателни комисии, които ще се образуват, ако има избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условията, определени от ЦИК.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ      /П/
Кмет на Община Иваново,
Област Русе

СЪОБЩЕНИЕ
01.10.2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
28.09.2021 г.

Заповед № РД-09-503/28.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 

СЪОБЩЕНИЕ
23.09.2021 г.

Заповед № РД-00-487/23.07.2021 г. на Кмета на Община Иваново за образуване на избирателни секции по населените места в Община Иваново
Приложение № 1 към Заповед № РД-09-487/23.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г.  за насрочване на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България (обн. в ДВ бр. 73/03.09.2021 г.) и с Указ № 245/14.09.2021 год. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание (обн. в ДВ бр. 77/16.09.2021 г.), на 14 ноември 2021 г. ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Републиката и народни представители.