ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Община Иваново уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че съгласно графика на ОД "Земеделие" - гр. Русе през месец октомврти ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника в следните населени места, както следва:с. Красен – 03.08.2021г., Стопански двор, време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.;с. Щръклево 10.08.2021г., Стопански двор, време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.;