Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник"

С Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе" можете да се запознаете тук.Уведомлението е получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/18.10.2021 г. от РИОСВ-Русе.