Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

 

На 25.10.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на с.Тръстеник и трафопостовете: ТП “5 Тръстеник“,ТП “6 Тръстеник“, ТП “Кравекомплекс“, ТП “Агрохимическо обслужване“, ТП “Дарака“, ТП “ВИК“.