Обучение за гласуване с машини

 

СЪОБЩЕНИЕ Община Иваново уведомява избирателите, че на 29.10.2021 г. от 10:00 ч. в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1925 г.“ в с. Иваново ще се проведе обучително демогласуване с машини в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.