Изтичане на краен срок за подаване на заявления

 

Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Ви информирам, че са организирани дежурства в кметствата във всяко от населените места на територията на общината, както и в административната сграда на Община Иваново на 30.10.2021 г.Можете да подавате заявленията си на място в кметството във всяко населено място и в сградата на Община Иваново до 18:00 ч. на 30.10.2021 г.