ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ 2022 Г.

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   ЕЗвено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 31 януари 2022 г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 ч. поради подготовка за годишно облагане.

Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  01 февруари 2022  г. на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата.