Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране”

 Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 04 февруари   2022 г. поради технически причини.