Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

 

Във връзка с мигрантския поток в Република България, е създаден и функционира Единен портал за хора, засеганти от войната в Украйна.Той е достъпен на следния уеб адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/ Порталът предоставя подробна информация на български, английски, руски и украински език относно възможностите за евакуация, временно настаняване, медицинска помощ, важни контакти, както и такава при положение, че идващите от Украйна решат да се установят в България.