Заповед № РД-09-121/21.03.2022 г. на Кмета на Община Иваново

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.Към Заповед № РД-09-623/29.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-09-635/03.12.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-09-40/04.02.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-09-41/07.02.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-09-83/24.02.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-01-45/25.02.2022 г. на д-р Искра Генева, И.Д. Директор на РЗИ-РусеКъм Заповед № РД-09-86/28.02.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община ИвановоКъм Заповед № РД-09-121/21.03.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново