Заповед № РД-09-141/31.03.2022 г. на Кмета на Община Иваново

 

Със Заповед № РД-09-141/31.03.2022 г.  се забранява къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на община Иваново, област Русе. Забранява се също така ползването на всички плувни басейни, обособени за обществено къпане и плуване на територията на община Иваново до установяване готовността им съгласно НВДОВП и издаване на заповед за разрешаване на ползването им.

 Стопаните на плувни басейни, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на 2022 г.следва да подадат заявление по образец - Приложение № 1  в срок до 15.04.2022 г., с изключение на по-късно разкритите басейни. Към заявлението следва да бъдат приложени заверени за вярност с оригинала копия на следните документи:
  1. документ, удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;

  2. договор с лице, назначено на длъжност „спасител“ за цялото работно време на басейна;

  3. документ за правоспособност на лицето по т. 2 и личният му талон, показващ резултата от проведената проверка за готовността му като спасител за 2022 г. съгласно чл. 20, ал.2 от НВДОВП;

  4. актуално медицинско удостоверение за здравословното състояние на лицето по т. 2 към момента на постъпване на работа за летния сезон на 2022 г. съгласно чл. 20, ал. 3 от НВДОВП;

  5. протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби от водата.      С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл!