БЮДЖЕТ 2022 г.

Бюджет2022, Годишен разчет за сметките от ЕС, Капиталови разходи- поименен списък, Натур.показатели, Решение на Общински съвет (публикувано на 06.04.2022 г.)