Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

 

На 13.04.2022 от 08:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Красен, улиците: "Розова Долина", "Бр. Миладинови", "Ал. Стамболийски", "Възраждане", "Ст. Караджа", "П. Волов", "Л. Каравелов", "Б. Тонка", "Г. С. Раковски", "Ив. Вазов", "Ломска", "В. Дичев", "Р. Даскалов", "Г. Бенковски" , "А.Кънчев", "Климент Охридски".