ФЕСТИВАЛ НА ОБРЕДНИТЕ ХЛЯБОВЕ

 

Място на провеждане: Крепост Червен, с. Червен, Русенска област

Дата: 25 юни 2022 г.

Начален час: 11,00 ч.

Организатор: Регионален исторически музей – Русе

Условия на провеждане и участие: Фестивалът има конкурсен характер. Паралелно с провеждане на конкурса ще има съпътстваща фолклорна програма – изпълнения на самодейци и индивидуални изпълнители в рамките на 20 мин. Не се заплаща такса за участие. Всеки кандидат попълва „Заявка за участие” по приложен образец за представяне на обредни хлябове и съпътстваща музикална програма. При подаване на заявката към нея се попълва кратко резюме за представяните на конкурса обредни хлябове. Разходите за участие са за сметка на участниците. Всички участници осигуряват сами представянето на обредните хлябове, както и участието си в съпътстващата програма. Потвърждението за часа на участието ще бъде изпратено на адреса на заявителя.

Право на участие: самодейни колективи и индивидуални участници  без ограничения във възрастта, читалища, пенсионерски клубове и др. организации.

Регламент: Участниците в конкурса представят до 5 броя обредни хлябове, характерни за местната традиционна култура и обредна практика. Хлябовете могат да бъдат представени във връзка с определен празник или обредна ситуация (върху месал, като част от обредна трапеза или обредна практика). Хлябовете се представят пред жури с описание на имената им, рецепта (вкл. съставки и техника на приготвяне), употреба, както и свързаните с това вярвания.

Краен срок за подаване на заявките: 30 май 2022 г.

За въпроси и разяснения: e-mail: pr.museumruse@gmail.com, iskra_filipova@abv.bgтел.: 082 820 997

Награди:

І място – Плакет и грамота

ІІ място – Плакет и грамота

ІІІ място – Плакет и грамота

Награда на публиката – Плакет и грамота.

Всички участници ще получат грамота за участие.