СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с евентуално настъпили материални и финансови щети на жилищни и стопански обекти, съоръжения, земеделски земи и култури и всякакъв друг вид движима и недвижима собственост в резултат на усложнената синоптична обстановка на 06.06.2022г. (както и при аналогични минали или бъдещи случаи), могат да получават валидна справка от Метеорологична обсерватория - Русе, която е задължително изискуема от съответните застрахователни компании или други институции и органи по обезщетяване. За целта се попълва Заявка на място в Метеорологична обсерватория - Русе или по имейл и се заплаща такса, съгласно Правилника за хидрометеорологично информационно обслужване на НИМХ.Бланка на Заявката можете  да изтеглите от тук Метеорологична обсерватория - РусеУл. "Княжеска" № 8 /сграда на Военно окръжие/,ет.2 - дясно, офис 16тел. 0887 26 28 26 https://hmo-ruse.blogpost.com