Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

 

На 13.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кошов: МКТП "Данев", „ТКЗС ТП 1“, МТП „Т 4“, ТП 1, ТП "Мелница“, ТП „Гавраилов“, ТП "Помпена станция", МТП Т 5, ТП 2, МТП Т 3, всички фирми и битови абонати в с.Кошов.