„БЪДИ ВОЙНИК” на националното честване на 145-та годишнината от Шипченската епопея

„БЪДИ ВОЙНИК”на националното честване на 145-та годишнинатаот Шипченската епопея Централно военно окръжие ще се включи в националното честване на 145-та годишнина от Шипченската епопея, като на 20 август 2022 г. развърне информационни щандове на паркинга на връх Шипка.По време на събитието „Бъди войник”, което ще започне от 10.00 ч., ще бъдат разположени информационни щандове на Централно военно окръжие, Сухопътни войски, Националната гвардейска част, служба „Военна полиция”, Съвместното командване на специалните операции и Националния военен университет „Васил Левски”.Участие в мероприятието ще вземат представители на Централно военно окръжие, Военно окръжие I степен – Русе, Военно окръжие II степен - Габрово и военнослужещи от Въоръжените сили на Република България. Те ще запознаят обществеността с изискванията, условията и реда за постъпване на военна служба и служба в доброволния резерв.Специално внимание ще бъде отделено на презентирането на възможностите за професионално и личностно развитие във Въоръжените сили и предимствата на службата в резерва.Гражданите ще бъдат информирани относно вакантните длъжности, необходимите документи и сроковете за кандидатстване по актуалните конкурси, обявени от Сухопътните войски, Военноморските сили, Командването за логистична поддръжка, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Съвместното командване на специалните операции.Заинтересованите лица ще бъдат запознавани със специалностите, специализациите и реда за кандидатстване в Националния военен университет „Васил Левски”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, както и със статута на курсанта.В рамките на мероприятието, на гражданите ще бъдат предоставяни рекламно-информационни материали, насочени към привличането и набирането на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв.