Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

 

На 21.09.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Красен, Трафопостове: „Помпена станция“ ,Т-1 Гъбарник, МТТ "Вегал", МТТ “Площадка за слама", МТТ „Красен Т-5“, Т-2 Гъбарник , „Помпена станция 1, 2, 3 подем“, Т-4, Т-2, Т-3, Т-1, Т-5 , Подстанция промишлен Гъбарник; Фирми: „Красен“ АД, ППК Красен, Кметство с. Красен, ЕТ „Ренимира – Иван Генов, ОУ „Климент Охридски“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „БТЍ “ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, ЦДГ „АЛЕН МАК“, НС ПРОСВЕТА 1919, „ФУРНАРИ – ФА“ ООД, ,РПК „ПРАВДА“, „ТИАРА“ ООД, „В и К“ ООД, ЕТ „МЕРДЖО-Венелин Мерджанов, „Клон долен Дунав Напоителни системи„ ЕАД и всички абонати и улици, захранени от посочените трафопостове на населеното място.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Божичен и с. Иваново.