Прием на заявления за подпомагане

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Имам удовоствието да Ви уведомя, че от 14 до 18 ноември 2022 г. земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за Държавна помощ "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна" за 2022 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1-16 септември 2022 г.

Документи се приемат в общинските служби "Земеделие" по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

Максимален интензитет на помощта - до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.